I går vart romanen Fri vilje av Helga Hjorth lansert på Kagge forlag. Romanen er eit klart motsvar til Arv og miljø, også ifølgje Hjorth sjølv, slik ho uttrykker det i eit intervju med Aftenposten: Ho ønskjer ikkje meir merksemd kring familiens privatliv, men vil bidra til å skape ein prinsipiell debatt om etikk i litteraturen når det kjem til bruken av levande modellar.