Skuespiller Svein Tindberg spilte Olav Haraldsson en rekke ganger i Johannes Hegglands Kristkongane på Moster. Så ble han utfordret til å sette opp det samme stykket, for så å ende opp som manusforfatter til det nye Mostraspelet, I slik ei natt.