Søren Dinesen Østergaard er første­amanuensis i klinisk medisin ved Aarhus universitet, ved forskningsenheten for psykoser. I en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica, roper han et varsko om at bruk av sosiale medier, særlig Facebook, kan ha sterk negativ effekt på vår mentale helse.