Fenomenet islamsk feminisme har siden 1990-tallet fått stadig større utbredelse, og nytolkninger­ av Koranen blir brukt for å styrke kvinners rettigheter i muslimske land. Særlig­ er det kvinners privatrettslige rettigheter som diskuteres: Retten til å ta ut skilsmisse, beskyttelse fra vold i hjemmet og ­retten til bistand fra det offentlige rettsvesenet etter voldtekt og overgrep. Men også styrking av rettighetene til barn født utenfor ekteskap, eller statsborgerskap for barn med fedre som er bosatt i andre land, er viktige temaer.