I år fyller Fortidsminneforeningen 175 år og er med det Europas eldste aktive forening for kulturvern. I forbindelse med jubileet foreslo Riksantikvaren overfor Miljødepartementet å gi Hove steinkirke til Fortidsminneforeningen. Og slik ble det. Ved en seremoni 15. august vil riksantikvar Hanna Geiran overrekke kirken.