Forslaget fra sosiologen Gunnar Aakvaag om å droppe religionsfaget for å få plass til undervisning om andre emner, har skapt diskusjon. Religionsviter Torkel Brekke har gått ut til støtte for Aakvaag. Filosof Ole Martin Moen er derimot kritisk. Han er filosof og grunnlegger av den livssynsnøytrale Humanistskolen på Ullevål, og er kjent for å ha inntatt svært radikale synspunkt i spørsmål om blant annet surrogati og prostitusjon.