Da bildet av den druknede toåringen Aylan Kurdi gikk verden over i september 2015, økte gavene til hjelpeorganisasjonene eksplosivt. Svensk Røde Kors fikk i tiden før 34 000 kroner daglig på kontoene til hjelpearbeid for syriske flyktninger. Dagen etter at «alle» hadde sett det sterke bildet, økte gaveinntektene til nærmere 4 millioner, eller godt og vel en hundredobling.