Annemor Sundbø (70) er kunsthåndverker, tekstildesigner og faglærer i vev og tegning. Hun er dessuten statsstipendiat og har fått både Norges Husflidslags og Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for å bevare og videreføre tradisjoner innenfor husflid. Hun har skrevet nærmere ti bøker om strikking og strikkemønstre og arrangert en rekke utstillinger. I den nye boka Koftearven summerer hun opp.