Vi har alle eit forhold til romantikken. Dei fleste av oss kanskje først og fremst gjennom skulepensum. Vi tenkjer på Edvard Grieg og Henrik Wergeland, kanskje på Rousseau, Goethe, Novalis og Blake. Og i alle fall på vill natur og sterke kjensler. Kortversjonen er at romantikken er ein mangfaldig epoke som var ein reaksjon på opplysningstidas rasjonalitet.