Kultur

Arkeologiprofessor Christopher Henshilwood leder Centre for Early Human Behaviour ved Universitetet i Bergen. Det er ett av ti forskningsmiljøer som nå har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF). Det gir dem 150 millioner kroner i forsk­ningsmidler, fordelt over ti år.

Tidslinje

Når han vil forstå våre forfedre, snakker han i en tidslinje på 100.000 år.

– Vi håper å finne ut hva som skjedde med homo sapiens (det tenkende mennesket), for bedre å kunne forstå hvorfor vi er blitt slik vi er i dag, sier Henshilwood.