Arkeologiprofessor Christopher Henshilwood leder Centre for Early Human Behaviour ved Universitetet i Bergen. Det er ett av ti forskningsmiljøer som nå har fått status som Senter for fremragende forskning (SFF). Det gir dem 150 millioner kroner i forsk­ningsmidler, fordelt over ti år.