Mentor Medier, som blant annet eier Vårt Land og Dagsavisen, fikk torsdag ny styreleder. Svenske Tomas Brunegård er leder i World Association of Newspapers and News Publishers og har sittet i styret for Mentor Medier siden november 2011.