Med salmer og spirituals til eget gitarakkompagnement har ­Solveig Leithaug (52) spilt inn CD-en Riverside: Hymns & Spiritual Songs. Nå er hun på en 20 konserter lang Norges-turné med det samme repertoaret.