– Vi kan snakke om kultur så mye vi vil, men pengene til folkebibliotekene ­kommer fra Kommunal- og moderniserings­departementet. De har ansvaret for ­kommuneøkonomien, som er det viktigste for bibliotekene, sier Jannicke Røgler, leder i Bibliotekarforbundet.