Å se utover havet er noe av det beste jeg vet. Og når jeg betrakter vannflatene, enten i verden eller i kunsten, så er det ofte båndet mellom menneskene jeg grunner på. For selv om stedene er unike, er havet det samme. Eller? Utstillingen The Sea is History på Kulturhistorisk museum i Oslo forteller en helt annen historie. Havet er nok vakkert, men det er også åsted for alt fra slavehandel til druknede flyktninger.