Storhaugs uforsonlige holdning overfor en gruppe mennesker, muslimene, er tungt fordøyelig. Jeg stritter i mot. Men det er lyspunkt. For å ta det som fungerer minst dårlig først, det deskriptive. Storhaug leder leseren inn i beskrivelser av forskjellige felt relatert til islam i dag. Alt dette er basert på mange tiårs erfaringer.