Det er et tilfelle som ser ut som en tanke, at filmen kommer til Norge samtidig som TV-serien Jeg mot meg. Den handler om psykisk sykdom, om åpenhet og mangel på det samme, og vil kunne sette i gang samtaler om hva som egentlig skjer med Hedi, og hvordan hun kunne vært ­hjulpet.