Anmeldelse

Sånn cirka én gang i trimesteret dukker det opp en sannsiger som forteller oss at Det moderne livet mangler mening. Kapitalismen kan forsyne oss med daglige adspredelser, men det er også alt den kan. Den greier ikke å sette livene vår inn i en større fortelling der vi er på vei mot noe. Som den røde dronningen i Alice i eventyrland sier: «I mitt kongerike må du løpe alt du kan, kun for å stå på stedet hvil.»

Den røde dronningen siteres også i 12 regler for livet – en motgift mot kaos, som nå foreligger på norsk. Boken kan kort oppsummeres som et forsøk på å fylle det moderne livets meningstap med tolv håndfaste livsråd som kan klistres opp på dodøra – eller på et helligere sted, slik Petersons mest dedikerte følgere nok vil insistere på.

Hengivenhet

Mer påfallende enn bokas inn­hold er nemlig hengivenheten forfatteren er blitt gjenstand for, en hengivenhet som sier mer om tiden vi lever i (og den såkalte «kulturkrigen») enn om Peterson som sådan. Den skriver seg inn i lang tradisjon med farssubstitutter og selvhjelpsguruer som alle sier omtrent det samme: