Anmeldelse

Hva er det som skjer i Europa nå, med flyktningkrise, høyrenasjonalisme og stadig sterkere press på EU? Det er noe stadig flere lurer på. Det mangler heller ikke på bøker som prøver seg på et svar. Sylo Tarakus siste bok føyer seg dermed inn i en lang rekke.

Men den skiller seg positivt ut i sin kombinasjon av kunnskap og personlig grep.

Truet demokrati

Taraku har en imponerende oversikt over både historie og samtid, men det er lite som overrasker når det gjelder valg av temaer og hva han sier om dem. Både migrasjonskrise, høyrepopulisme, relasjonen mellom elite og folk eller nasjonalister og globalister – samt illiberale demokratier og den fremvoksende skepsisen mot internasjonalt samarbeid – er temaer som ofte berøres.