Anmeldelse

De to verkene viser spennet i det festivalen står for. Én ting er å ta vare på de store kirkemusikalske skattene, det har festivalen lang tradisjon på. Johannespasjonen føyer seg inn i rekken av høykvalitetsfremføringer av de store verkene. Men som en av fem urfremføringer går Lasse Thoresens Prison poems inn som et godt eksempel på det festivalen er blitt mer og mer preget av; en vilje til å fornye tradisjonen med vår tids uttrykk. Å vise spennet fra nåtidsuttrykket til barokken – og videre tilbake til renessanse og middelalder, preger festivalen, og er to viktige anliggender som gjør den til en bærebro mellom nærmere 1.000 års musikktradisjon.

ANMELDELSE: Dikt smuglet ut av iransk fengsel gjenoppstår i tekst og toner

Dramaturgi

Balansen og dynamikken mellom kor, orkester og solister under framføringen av Johannespasjonen skapte et tett nærvær. Diksjonen fra koret var imponerende, og det var sterke spenninger i dialogen mellom Jesus, Pilatus og menneskemengden som ropte Korsfest! Helheten ble ivaretatt gjennom ledige overganger, nydelige detaljer som åpnet opp musikken - og en dramaturgi som knyttet de lange linjene.