De to verkene viser spennet i det festivalen står for. Én ting er å ta vare på de store kirkemusikalske skattene, det har festivalen lang tradisjon på. Johannespasjonen føyer seg inn i rekken av høykvalitetsfremføringer av de store verkene. Men som en av fem urfremføringer går Lasse Thoresens Prison poems inn som et godt eksempel på det festivalen er blitt mer og mer preget av; en vilje til å fornye tradisjonen med vår tids uttrykk. Å vise spennet fra nåtidsuttrykket til barokken – og videre tilbake til renessanse og middelalder, preger festivalen, og er to viktige anliggender som gjør den til en bærebro mellom nærmere 1.000 års musikktradisjon.