Når vi tenker på surrealisme er det som regel Salvador Dalí, René Magritte og André Breton tenker på. Den mannsdominerte grupperingen var en av de mest dominerende i de forrige århundre og påvirker fortsatt nye generasjoner idag. Med sitt fokus på spontane assosiasjoner, visuelt slående symbolikk, drømmer og begjærsliv er det ikke så vanskelig å forstå at surrealisme fortsatt appellerer. Den ligger tross alt ganske tett på alt som kverner under overflaten hos de fleste av oss.