Yukels bok er den andre av sju bøker som til sammen utgjør Edmond Jabès' hovedverk Spørsmålenes bok, utgitt mellom 1963 og 1973. Verket ble påbegynt i etterkant av at Jabès – sammen med de fleste av Egypts jøder – ble tvunget i eksil under Suezkrisen i 1957. Det ble naturlig for Jabès å bosette seg i Paris, da han hadde franskspråklig utdannelse fra Kairos beste skoler, og publiserte på fransk allerede på 30-tallet. Han skrev flittig brev til andre franske poeter mens han bodde i Egypt, og hadde mange av datidens store navn i sin omgangskrets, blant andre Emmanuel Levinas, Paul Celan og Jacques Derrida, hvorav sistnevnte erklærte Jabès for å være en av de største dikterne i det 20- århundre. Det faktum at det er snart tretti år siden han gikk bort, og at han er vanskelig å oversette, har gjort ham mindre navngjeten enn han fortjener.