For noen år siden var jeg i Berlin og besøkte for første gang Bonhoeffer Haus der den tyske teologen og motstandsmannen Dietrich hadde sin base hjemme hos foreldrene sine. For en som har hatt stor glede av Bonhoeffers teologi og spiritualitet, var det en sterk opplevelse å få være i hans arbeidsværelse, der deler av hans teologiske skrifter ble til, og der han faktisk ­befant seg den dagen han ble arrestert, ­mistenkt for konspiratorisk virksomhet mot Hitler. Samtidig har det også vært viktig for meg å møte litteratur og perspektiver som problematiserer at Bonhoeffer er en som bør etterfølges av alle og enhver.