Ole Christian Kvarme har som kirkeleder bred erfaring med dialogarbeid. Gjennom elleve år i Israel har han også opparbeidet seg en betydelig kompetanse på jødisk teologi, skrifttolkning og trospraksis. Det er med denne ballasten han går i gang med utfordringen å utfolde hva som ligger i formuleringen om at Gud er nådig og barmhjertig. Resultatet er boka Forunderlig barmhjertig, med forsiden preget av Murillos bilde av den hjemkomne sønn. Et bilde som - i motsetning til Rembrandts berømte bilde av samme motiv - nettopp viser gleden og forundringen hos tjenerskap og husfolk som står omkring faren som omfavner sin sønn.