I desember 1968, dette året som har blitt stående i den felles bevisstheta vår som et år for politiske opptøyer og protester, utga Jan Erik Vold diktsamlinga Mor Godhjertas glade versjon. Ja. Nå, så vidt over 50 år seinere, utgir Kaja Schjerven Mollerin ei lesning av denne boka.