Daniel Blake (Dave Johns) er i slutten av femtiåra når han først får hjerteinfarkt og deretter beskjed av legen om at han ikke bør jobbe. Han søker om sykepenger, men blir avvist fordi han ikke er syk nok.