Hva vet vi egentlig om ­Paraguay? Argentina viser seg stadig for verden gjennom sin store, ­globalt orienterte film­produksjon. ­Naboen i nord, «Hjertet av Sør-Amerika», som det gjerne ­kalles, har produsert i overkant av ­hundre spillefilmer til sammen, om lag samme antall som i Norge over en vilkårlig ­fireårsperiode.