Jubileum er for historiens vinnere. Knut Alfsvåg og Foreningen for Bibel og Bekjennelse (FBB) har trolig rett i at kvinneprestjubileet i 2011 i liten grad løftet frem perspektivene til de som hadde vært kritiske til at kvinner fikk adgang til prestetjenesten.