Alt synes normalt og hyggelig: Pervin, en kvinne tidlig i 20-årene, pludrer på vennlig svensk med et spedbarn under morgenstellet. Det viser seg at morgenrutinen også innebærer å ikle seg niqab og at vi befinner oss i et IS-kontrollert Raqqa. Ute på gaten blir kvinnen vitne til en brutal avstraffelse. Året er 2015 og voldelige islamister styrer den nord-syriske byen på brutalt vis. Mange av dem kommer fra Sverige, deriblant Pervins ektemann, en fremmedkriger som lider av alvorlig posttraumatisk stress etter å ha vært delaktig i drap på barn.