Johann Sebastian Bachs Matteuspasjon fra 1727 selve er stolpen i pasjonsmusikken. Men det var en lang vei frem. I nesten hundre år lå den i skuffen, før 18-åringen Felix Mendelssohn «gjeninnførte» den i Leipzig i 1829.