Anmeldelse

Noen ganger overgår virkeligheten marerittet.

Som Norges eneste­ tegnspråkteater gir Teater Manu et nytt perspektiv på historien før og under 2. verdenskrig: Alle kjenner jødenes tragiske skjebne fra denne ­tiden, men langt færre vet at de døve også var en del av Hitlers utrenskningsplan. Vissheten om dette er med på å gjøre Gråtende hender til dypt bevegende teater, der autentiske intervjuer med ti døve overlevende fra Israel ligger til grunn for forestillingen.

For alle

Regissør og manusforfatter, Bentein Baardson, har gjort det til fortellerteater, men fordi det her er snakk om tegnspråk blir formidlingen langt mer ekspressiv. Nyansert mimikk og talende kroppsspråk suger oss inn i handlingen. Stemmeskuespiller Kjersti Fjeldstad behersker på sin side den unike kombinasjonen av stor innlevelse, samtidig som hun har en likefrem nøytralitet i stemmen. Det gjør at hun fort kan skifte mellom de ulike karakterene, uten å stjele for mye av oppmerksomheten ved bruke av overdrevene stemme­fordreiing.