I Maja Lundes debutroman fra 2015, Bienes historie, følger vi tre fortellinger som alle kretser rundt biene og den menneskeskapte utryddelsen av dem. Fortellingene foregår i ulike tidsepoker og på forskjellige steder i verden.