I denne romanen nærmer Tracy Groot seg mennesket Jesus via familien og vennene hans. Scenen er Nasaret, i snekkerverkstedet til Josefs sønner. I persongalleriet finner vi hele Jesus sin familie og venner, søsknene Jakob, Josef, Simon, Judas, Debora og Jora. Eldstesønnen Jesus har forlatt familien og verkstedet, vi er i opptakten til påskefeiringen. Fortvilelse og forvirring råder grunnen. Forretningen går dårlig, for familien til en gal mann trekker ikke kunder.