Den vidsynte akademikeren Dag Øistein Endsjø gir oss en systematisk genealogi over konseptet «udødelighet»: Hvor kom ideen fra, hvilke former har den tatt, hva innebar udødelighet i de eldste sivilisasjonene, når kom sjelens udødelighet inn i bildet? Endsjø tar oss helt fram til nyere tids kulturelle og vitenskapelige behandlinger av udødelighet, til zombier, vampyrer og nedfrysning av døde mennesker.