Hva slags samfunn lever vi i? Og hva slags samfunn ønsker vi å leve i? I den satiriske romanen Den europeiske våren skriver Kaspar Colling Nielsen fram et Danmark hvor innvandrings­debatten mer eller mindre har gått av hengslene. Det karikerte skrekkscenarioet foregår i nær framtid. Jevnlig finner gatekamper og voldelige sammenstøt sted, og Danmark har for det meste gitt opp samfunnets tøyelighet og raushet. I ­stedet for å integrere, har staten gjort en avtale om å leie land på kysten av Mosambik. Der bygger­ de en brakkeby med navn Frederiksstad. Dit, avsondra fra den danske velferden, sender de innvandrerne, enten disse har vært i landet i en, to eller tre generasjoner. Kun de «vellykka» og velintegrerte får bli.