I bakgrunnen på Riksteatrets scene på Nydalen ser vi noe som ligner et Peder Balke maleri fra Nord-Norge på midten av 1800-tallet: Spektakulært lys og sublime fjell. Men inn i den romantiske mytologiseringen av nordnorsk natur, har et internasjonalt filmselskap rullet inn maskinene sine.