Dødshjelp har sitt utgangspunkt i et enkeltmenneskes ønske om hjelp til å avslutte livet. Jeg vil dø er en klar advarsel mot en forenklet måte å forholde seg til vår samtids stadig økende krav om å skape legale ordninger for aktiv dødshjelp. Forfatterne presenterer en ettertenksom skisse av refleksjoner om selvmord i forskjellige kulturer. Det settes inn i en større kontekst hvor døden ikke bare forstås som et enkeltmenneskes utfordring, men òg hvilken betydning den har for samfunnet.