Når vi leser om flyktninger og migranter er de gjerne stemplet med termer som «flyktningekrise» og «migrasjonsstrøm». Slike abstraksjoner skaper distanse mellom konkrete menneskeskjebner og oss andre. For på grensen til Europa står individer uten utsikt til noe hjem, eller klar tilhørighet noe sted. Fremtiden er uviss.