Så kan en si – slik skal det være, regissøren Isabella Bywater har i hvert fall valgt det slik, et sterilt klosterinteriør hvor tverrsummen av fargene er perlegrått. Det er her det skjer, i et djevelskapens hjerte hvor abbedissen (Tone Kummervold) utviser en knugende orden og vakthavende­ søster (Ingebjørg Kosmo) er utøvende i et lite samfunn hvor kaudervelsk underkastelse er dagskravet. Disse damene er ikke skapt i Guds bilde.