Du kunne høre jazzmusikeren Kornstad synge gjennom saksofonen. Etter at operakunsten hadde slått ham i bakken, valgte Kornstad å synge rett ut. Etter fullført master på Operahøgskolen, har han nå elsket fram et repertoar som går rett i hjertet.