Skamløs er dyster lesning: ­Boken tar oss inn i et Norge der unge jenter utsettes for sterk sosial kontroll og tvang. De tre unge forfatterne Amina Bile, Sofia Nesrine Srour og Nancy Herz forteller om sine egne erfaringer, men lar også andre jenter komme til orde, anonymt.