I andre del av danseforestillingen Life is a Dream er kulissene snudd med baksiden mot publikum, slik at de avsløres som illusjoner. Mursøylene vi så i første halvdel før pause, er i virkeligheten bare hule hyller på hjul. Lyset som skapte et virvlende skyggespill avmystifiseres: det kommer fra en stor lyskaster en av danserne triller rundt på scenen. Oppsetningen, basert på den spanske barokkforfatteren Calderón de la Barcas drama Livet er en drøm, er best her, når den utforsker kunsten som illusjon. At den pliktskyldig ikke gir slipp på handlingen i Calderóns drama, men heller ikke setter publikum tilstrekkelig inn i den, trekker ned.