Anmeldelser

Langt fra vellykket

Det er bøker som dette som gjør at tilliten til kristne forlag er så lav.

Jarle og Karina Waldemar har skrevet en andaktsbok for ektepar som heter Herr og fru. Boka inneholder 120 korte andakter, hver med et innledende bibelsitat og en avsluttende bønn.

Meningen synes å være å knytte sammen kristen tro og livet i ekteskapet, og å gjøre det på en lett tilgjengelig måte. Dessverre er ingen av delene i nærheten av vellykket.

Utilgjengelig

La meg begynne med det siste: Waldemarenes andakter er korte og inneholder ingen fremmedord, men språket er platt og noen ganger ubehjelpelig. Verre er det at tekstene ofte er rotete disponert og dermed vanskelige å lese. Resultatet er at underliggende paradokser blir liggende og bråke, uerkjent, under en harmoniserende framstilling.

Rett som det er, hoper setninger uten intern sammenheng seg opp etter hverandre. Gangen i de fleste andaktene er mer preget av fri assosiasjon enn av en logikk det er mulig å følge. Det viser seg spesielt i metaforbruken: Gode metaforer er en fin måte å kommunisere enkelt på, men bildet må ha stabilitet for å gi mening. Gang på gang bryter forfatternes metaforer sammen, og noen ganger er det direkte komisk, som når de hevder at sjiraffer er gode til å stille kontrollspørsmål.

---

Andaktsbøker i Vårt Land

  • Vårt Land anmelder åtte norske andaktsbøker denne uken.
  • Anmelderne er Sofie Braut, Lars Petter Sveen, Åste Dokka og Daniel Joachim Kleiven
  • Først ut var Anne Kristin Aasmundtveits Alle år har du sett meg.
  • I dag: Jarle og Karina Waldemars Herr og Fru (Hermon)
  • Anmeldelsene samles i et større rigg i papiravisen fredag 28. april

---

Vær grei, for Gud er veldig grei!

Sammenhengen mellom kristentro og ekteskap er tegnet på ulike måter i boka. Ofte fungerer bibelversene kun som en slags ramme av kristelighet, da forfatterne i liten grad utlegger dem. Hva vi selv må gjøre og hva Gud kan gjøre, blir ofte parallellført, uten noen kausal eller logisk sammenheng. Samlivsrådene er allmenne, men gis kristelige knagger og illustrasjoner.

Varighetsidealet preger boka på en måte som får ekteskapet til å framstå som en ganske grå arbeidsleir

—  Åste Dokka

Andre ganger blir Jesus et etisk eksempel på god framferd i ekteskapet, og Gud en vi kan be til om å få det bedre, og også takke for det som er bra. Gud representerer ofte også en slags suksessfaktor i samlivet, og troen framstår dermed som et strategisk valg. Ofte blir relasjonen mellom Gud og menneske brukt som analogi for relasjonen mellom ektefellene. Dette betyr at teologien i denne samlivsboka er moralsk, eller skal vi si moraliserende. Det er for så vidt ikke rart, når konseptet er andakt + samlivsråd. Bibelversjonen forfatterne har valgt å sitere, må for øvrig være noe av det språklig sett mest hjelpeløse jeg har sett i sjangeren.

Hva kunne vært alternativet? Det kunne for eksempel vært passende med noe god skapelsesteologi, men hos Waldemarene reduseres naturen til noe pent og eksotisk Gud har skapt for at mennesket skal ha noe fint å se på (!).

---

Herr og fru

Andaktsbok

Jarle Waldemar og Karina Waldemar

Herr og fru

130 sider, Hermon 2022

---

De kunne også ha brukt noen av de mange nytestamentlige tekstene som faktisk handler om ekteskap, og sett hva de kan bety i vår tid. Så vidt jeg kan se er kun to av de 120 tekstene knyttet til slike bibelsteder (andakt 49 og 50). Det er jo ingen gåte, i og med at Det nye testamentets samlivsforståelse er radikalt annerledes enn vår. Men det sier noe om hvor vanskelig det er å skrive en kristelig samlivsbok. Jeg forstår derfor godt hvorfor Salomos ordspråk er av de hyppig siterte bibelske bøkene i Herr og fru. For den uinnvidde: Salomos ordspråk er en samling tilforlatelige ordtak.

Lite problematisering

Hvilke råd vil de to så gi til andre ektepar? Det er et og annet godt poeng her, stort sett ting som at det er viktig å lytte og å kunne sette seg selv til side. Dette er ikke galt. Det er bare så altfor selvsagt, og det trenger ikke kristelig innpakning. Et av de få temaene de dog skriver innsiktsfullt om, er tilgivelse.

Fordi tekstene er så korte, finnes det også lite dybde og problematisering. Jeg vil tro at de fleste som sliter i parforholdet allerede vet at god kommunikasjon er viktig, de får det bare ikke til i praksis. Folk har faktisk reelle problemer med å leve sammen, og noen ganger blir jeg provosert over den banaliteten og distansen tematikken behandles med. Spesielt når det gjelder smerte og lidelse er boka lite treffsikker og troverdig, heller ikke i de teologiske forsikringene om at Gud alltid er med oss.

Mitt største innholdsmessige ankepunkt er at dersom feil folk følger alle rådene, kan resultatet bli selvutslettende og direkte skadelig

—  Åste Dokka

Forfatterne har heller ikke funnet plass til en del viktige forbehold. Mitt største innholdsmessige ankepunkt mot boka er at dersom feil folk følger alle rådene, kan resultatet bli selvutslettende og direkte skadelig. At forfatterne i en bisetning bruker fortellingen om Abraham og Isak som eksempel for familielivet, bør være et ganske sterkt signal på det. Og hvem vil egentlig være gift med Jesus?

Målet med samlivsrådene i boka synes å være å hjelpe ektepar til å holde sammen. Og varighet er utvilsomt en viktig samlivsverdi (selv om også det har grenser, noe vi ikke opplyses om). Men varighetsidealet preger boka på en måte som får ekteskapet til å framstå som en ganske grå arbeidsleir, der man sjelden får inntrykk av at det i seg selv er fint å ha det godt sammen, men at det er viktig å prøve å ha det godt sammen slik at man kan holde ut litt til. Forfatterne skriver at ekteskapet er ment å være en maraton. Mon det.

Siden denne boka er skrevet av et ektepar, forventet jeg at de skulle bruke seg selv som eksempel. Det gjør de heldigvis ikke, og det er det beste med denne boka.

Anmeldelse av andaktsbøker.

Les mer om mer disse temaene:

Åste Dokka

Åste Dokka

Åste Dokka er kommentator i Vårt Land. Hun er utdannet prest og har en ph.d. i teologi. Hun kom til Vårt Land i 2017

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser