Før jul tok Randi Brennhaug den gamle duken med seg hjem for vasking.