I en budsjettlekkasje lover KrF-lederen og statsråden at kulturhistorisk viktige kirkebygg vil få et påkrevet løft i 2021. Pengene skal brukes for å sikre kirker fra før 1850. Midlene skal brukes til å fornye elektriske anlegg, gamle rørovner skal skiftes ut og klima skall prioriteres – hvilket betyr de delene av kirkebygningene som er påvirket av vær og vind, for eksempel tak og yttervegger.