Kultur

Advarer sterkt mot lovforslag mot koranbrenning

YTRINGSFRIHET: Danske forfattere vil stoppe loven som kan forby koranbrenning. De får støtte fra det norske Forfatterforbundet. Men en kjent norsk forfatter forsvarer loven.

Debatten om ytringsfrihet har rast i Danmark etter at regjeringen la frem lovforslaget som skal gjøre det straffbart med utilbørlig behandling av gjenstander med vesentlig religiøs betydning for trossamfunn.

Nå går Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) til angrep på loven, som de mener bør stanses.

– Lovforslaget er et alvorlig inngrep i den kunstneriske ytringsfriheten og en innskrenkning av det kunstneriske mulighetsrommet, sier leder Claus Ankersen til Vårt Land.

Kriminaliserer koranbrenning

Tidligere denne uken sendte DSF inn et høringssvar mot det som potensielt kan bli loven som kriminaliserer koranbrenning.

SJOKKERENDE: Leder av Dansk Skønlitterære forfattere, Claus Ankersen, kan ikke forstå hvorfor forfatterene ikke ble inkludert i høringsrunden av koranbrannloven.

DSF en av flere kunstneriske interesseorganisasjoner som ikke er med på departementets høringsliste i dette spørsmålet, noe de selv synes er ytterst uheldig og uforståelig.

– I utgangspunktet vil denne loven bidra til økt frykt og færre muligheter for fri litteratur og dermed svekke sivilsamfunnets utdanningsnivå, mener Ankersen.

– Bare muligheten for å bli anklaget for forræderi for å gjøre jobben din som profesjonell forfatter, vil nå bli et hinder for frie litterære ytringer, legger han til.

– Hva vil konsekvensen av et mindre ytringsrom bli?

– Desto bedre forhold litteraturen og forfatterne har, jo rikere, klokere og artigere blir samfunnet. Det omvendte er dessverre også tilfelle hvis denne loven blir vedtatt i Danmark.

YTRINGSFRIHET FØRST: Leder av Forfatterforbundet Eystein Hanssen, mener en slik lov vil gå utover kunstnerisk frihet i Danmark.

Støtter de danske forfatterne

I Norge får DSF støtte fra Forfatterforbundet.

– Vi er enige med Danske Skjønnlitterære Forfattere. Dette er ikke riktig vei å gå, med tanke på ytringsfrihet og kunstnerisk frihet, sier leder Eystein Hanssen.

Han understreker at ytringsfrihet er en viktig forutsetning for et demokrati.

– Derfor er det neppe bare den danske forfatterforeningen som går imot dette. Jeg vil tro alle deler av kulturen vil stille seg negativt til en slik begrensning av ytringsfrihet.

Hanssen er overrasket over at danske myndigheter vurderer å implementere en lov som kan kriminalisere koranbrenning.

– Det er lett å forstå hvorfor vi har rasismeparagrafen, men utover det skal man kunne tåle mye, for å verne om ytringsfrihet. Om det skjer i form av tekst eller handlinger er ikke poenget, mener Hanssen.

Vårt Land har også kontaktet Den norske Forfatterforening, som svarer at de ikke har diskutert det danske lovforslaget, og derfor ikke vil kommentere det.

FOR, MEN MOT: Forfatter Tom Egeland er for muligheten til å brenne hellige tekster, men selve akten finner han provoserende.

– Støtter retten, men ikke handlingen

– Jeg støtter menneskers rett til å brenne religiøse bøker i protest, men jeg støtter ikke selve handlingen, sier forfatter Tom Egeland.

– Det er et godt stykke fra den handlingen det representerer å brenne en hellig bok, til å skrive kritisk om religion, mener han.

Egeland påpeker at han er motstander av enhver form for blasfemiregulering av litteratur.

– Selv om brenning av bøker ikke er litteratur, så er vi jo inne i en gråsone der ytringsfriheten i verste fall står på spill, sier han, og legger til:

– Hvis man begynner å forby ytringer, om det er å brenne en hellig bok, eller om det er å forby forfattere å skrive kritisk om religiøse temaer, så går det utover ytringsfriheten.

NEI TIL BRANN: Forfatter Unni Lindell mener at det under ingen omstendigheter er greit å sette fyr på hellige tekster.

Støtter loven

Vårt Land har kontaktet en lang rekke norske forfattere om denne saken, men få ønsker å uttale seg om den danske koranloven. I tillegg til Hanssen og Egeland, er det Lindell som svarer, og hun kommer med et ganske annet syn enn sine to forfatterkolleger.

«Jeg synes det burde være forbudt å brenne flagg, religiøse bøker og annet som kun er ment for å hatprovosere. Synes ikke det har noe med ytringsfrihet å gjøre. Så jeg er for en slik lov», skriver hun i en sms til Vårt Land.

Da Vårt Land spør om dette ikke vil gjøre ytringsrommet mindre, svarer hun:

«På generell basis er det for meg ikke ytringsfrihet å hat-brenne flagg og religiøse bøker. DET ER ALT JEG VIL SI.»

---

Lovforslag:

  • Regjeringen i Danmark vil kriminalisere utilbørlig behandling av gjenstander med vesentlig religiøs betydning for trossamfunn.
  • Denne loven vil for eksempel gjøre det straffbart å brenne Bibelen og Koranen.
  • Lovforslaget ble sendt på høring 1. september

---

Les mer om mer disse temaene:

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er journalist tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur