Kultur

Forsvarer bokutgivelse som knytter pride-bevegelsen til onde makter

FORLAG OG FORFATTER: Etikk-veteran mener Hermon forlag neglisjerer eget ansvar etter utgivelse av bok som knytter pride til onde makter. Forlaget er uenig.

I sin siste bok, Mørkets makter åpenbares fra 2022, trekker Jonathan Cahn linjer mellom gamle skrifter fra Assyria og Babylon og dagens vestlige kultur. Her settes blant annet oldtidens guder i sammenhengen med pride-bevegelsen.

Det å beskrive pride-parader som demonisk inspirerte kan potensielt inspirere til ekstreme handlinger, mener Vårt Lands anmelder Per Eriksen. Hermon forlag sier de aldri ville gitt ut boken dersom de trodde den ville inspirert til noe slikt.

Men forlaget sier også at det er forfatterne som må stå ansvarlig for synspunktene som fremmes i bøkene, ikke forlagene.

– Mye kunne sikkert vært formulert annerledes, men som i alle bøker vi utgir, er det forfatterens synspunkter som formidles, og forfatteren som til syvende og sist står ansvarlig for disse, svarte forlagssjef Svein Andersen da Vårt Land snakket med ham i begynnelsen av juli.

Det er ikke alle enige i.

– Tar altfor lett på det

Jon Gangdal mener det er problematisk at Hermon forlag ikke tar ansvar for det de selv utgir, selv om de juridisk sett sannsynligvis har sitt på det tørre.

– Det er jo alltid en balansegang mellom ytringsfrihet og ytringsansvar. Jeg synes Hermon forlag tar altfor lett på dette. De synes ikke de selv er ansvarlige for egne utgivelser, men vitsen med et forlag er jo nettopp at man skal hjelpe leseren og forfatteren å vurdere konsekvensen av det som blir publisert, sier Gangdal, som er forfatter og foredragsholder.

Jon Gangdal

I 2019 var han leder for en arbeidsgruppe som utarbeidet en etisk sjekkliste for sakprosa på vegne av Norsk Fagliterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO).

Gangdal presiserer at det ikke nødvendigvis er galt å utgi boka, men mener at alt avhenger av konteksten den utgis i.

I akkurat dette tilfellet mener han forleggerens vurdering fremstår snever. Gangdal reagerer spesielt på at utgivelsen delvis begrunnes med at den er en bestselger.

– Her lukter det mer butikk enn etikk. En bok blir verken mer etisk eller mindre ødeleggende for dem som rammes av innholdet, om den er en bestselger – snarer tvert imot!

Her lukter det mer butikk enn etikk

—  Per Gangdal, forfatter og foredragsholder

– Ingen absolutte regler

– Først og fremst har man ansvar for ikke å servere dårlig kvalitet til leserne, sier Cathrine Sandnes.

Hun er nå forlegger i J.M Stenersen forlag. Tidligere, da hun jobbet i Gyldendal var hun blant annet med på å gi ut den kanadiske psykologen Jordan Peterson på norsk – en utgivelse hun selv trodde kunne blir oppfattet kontroversiell.

Sandnes si hun ikke ønsker å kommentere Cahns bok da hun ikke kommenterer bøker hun ikke har lest, men sier at hun på et prinsipielt nivå er opptatt av at en forlegger ikke skal være en portvokter.

– Min grunnholdning er at det er en del av det publisistiske ansvaret å gi ut bøker man er personlig uenig med, det anser jeg som en viktig del av det å bidra til et opplyst ordskifte, sier forleggeren.

Cathrine Sandnes, forlagsredaktør i J. M. Stenersens forlag.

Samtidig vektlegger hun at det å bidra til et mest mulig opplyst ordskifte også innebærer et ansvar for at det som står i bøkene som stemmer. Dette betyr likevel ikke at man rent kategorisk aldri kan gi ut bøker med konspiratorisk innhold – hvert eksempel må vurderes for seg, mener Sandnes.

– Man må spørre seg: Er det som står her sant? Stemmer det? Et eksempel kan være Holocaust-fornektelse. Det vil være ekstremt vanskelig å se for seg at bok med dette som tema kan forsvares å gis ut, men plutselig trekkes kanskje en bok fram av en amerikansk eller russisk president på en måte som gjør det viktig for verden å lese den. Den kan bli viktig for å forstå hvilke holdninger og strømninger som sirkulerer.

Det er en del av det publisistiske ansvaret å gi ut bøker man er personlig uenig med

—  Cathrine Sandnes, forlegger i J.M. Stenersen forlag.

Må kunne stå bak egen utgivelse

Har man som forelegger et ekstra ansvar ved utgivelse av bøker med kontroversielt innhold?

– Ja absolutt, både overfor forfatteren – i det du sier ja til å utgi en forfatter sier du også ja til å beskytte vedkommende – men også med tanke på om dette er en bok som vil kunne gjøre skade. Oppfordrer den til vold, eller kan den virke helseskadelig på noen andre måter? Det er mye som må vurderes, sier Sandnes.

Selv om forfatteren er ansvarlig for det som faktisk står i boka, har man som forlegger fortsatt et medansvar, mener Sandnes.

– Som forlegger står du jo bak utgivelsen. Å forsvare det å utgi en bok er noe annet enn å forsvare en meningsytring, sier hun.

Det må være lov å undre seg, slik denne forfatteren gjør, stille spørsmål og påpeke mulige sammenhenger uten at dette skal gis en slik betegnelse

—  Svein Andersen, forlagssjef i Hermon forlag

– Økonomi alltid en av faktorene

I en e-post til Vårt Land svarer forlagssjef i Hermon forlag Svein Andersen at de tar ansvaret som ligger i balansegangen mellom ytringsfrihet og utgiveransvar svært alvorlig. De understreker at de ikke ville gitt ut boken om de trodde den ville inspirert til ekstreme handlinger.

Andersen mener at forlaget tillegges holdninger og meninger de selv ikke har uttrykt når Jon Gangdal sier at forlag som ikke vurderer sine egne utgivelser, graver sin egen grav.

– Jonathan Cahn er en velkjent forfatter for mange av våre lesere og omtales med vanlig forfatteromtale på bokens omslag, skriver Andersen.

Som svar på Gangdals påstand om at det her «lukter mer butikk enn etikk» skriver Andersen følgende:

– Ingen har blitt rik av å gi ut kristen litteratur i Norge, men økonomi er alltid en av faktorene et forlag tar med i betraktningen ved valg av utgivelser.

Uenig i at det er konspiratorisk

Andersen er opptatt av å stille spørsmål ved hvem som definerer hva som er konspiratorisk. I Mørkets makter åpenbares påstås det at oldtidenes guder står bak pride-bevegelsen. Når Andersen blir spurt om de mener dette er konspiratorisk, svarer han:

– Det må være lov å undre seg, slik denne forfatteren gjør, stille spørsmål og påpeke mulige sammenhenger uten at dette skal gis en slik betegnelse. Eller er det Vårt Lands redaksjonelle mening at det ikke er lov å stille politisk ukorrekte spørsmål?

I boka Paradigmet, som ble utgitt på norsk i 2020, knytter Cahn profetier opp mot Donald Trumps valgseier i 2016. I boka blir Trump sidestilt med krigerkongen Jehu, som tok kontroll over nasjonen og kastet avguder ut. Paradigmet ble utgitt på forlaget Norske Serier, og ikke på Hermon forlag.

Andersen velger å ikke svare på om han mener dette innholdet er konspiratorisk.

Han er uansett enig i at forleggeren har ansvar for at innholdet i bøkene de gir ut er så riktig som mulig.

– Det er vi enige i. Når det gjelder oversatt litteratur, er det selvsagt originalforlaget som gjør den tyngste faktasjekken.

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli

Ulrik Alver Solli er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er journalist tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur