Kultur

Mangler 35 millioner til Stavanger domkirke

RESTAURERING: Målet er at Stavanger domkirke skal skinne ved 900 årsjubileet om to år. Det trues av en ny budsjettsprekk på 35 millioner.

I 2025 skal Stavanger feire at både byen og domkirka er 900 år. Mye av programmet er klart, men ikke domkirka. Arbeidet med den startet i 2015. Domkirkedørene ble stengt i 2020 for innvendig restaurering. De skulle åpnes igjen i år, men det er utsatt til 2024. Kostnadene var i siste omgang beregnet til 330 millioner.

Har tatt ansvar

Nå skriver Stavanger Aftenblad at arbeidet med domkirka trenger ytterligere 35,2 millioner kroner for å komme i mål. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt bekymringsmelding til regjeringen der hun ber om ber om garantier for at prosjekter som var i gang eller påbegynt etter stortingsvedtaket i april 2020 blir inkludert i ordningen.

– Vi har både satt av nødvendige ressurser, bygget opp kompetanse i vår region og arbeidet for at staten skulle ta et større økonomisk ansvar, skriver hun.

Ordføreren viser til bevaringsprogrammet for kirkebygg som er oppfølgingen av Stortingets vedtak. Riksantikvaren og Den norske kirke leverte før jul en rapport til kirkestatsråd Kjersti Toppe (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Rapporten er knyttet til bruken av 10 milliarder etter oppdelingen av Opplysningvesenets fond. En nasjonal bevaringsstrategi skal være klar før sommeren.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har ledet Aps energiutvalg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

---

Stavanger domkirke

  • Stavanger domkirke blir rehabilitert fram mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025.
  • Stavanger kommune leder arbeidet på vegne av kirkevergen.
  • Restaureringsarbeidet startet i 2015.

---

Redd for å falle utenfor

– Vår uro er at dette utredningsarbeidet tar så lang tid at kommuner som har tatt og tar forpliktelsene på alvor med å restaurere våre nasjonale kulturskatter blir utelatt fra de ordninger som måtte komme etter vedtaket i Stortinget og deres utredninger, skriver ordføreren.

Nordtun er redd at restaureringsarbeidet rett og slett blir ferdig før søkbare midler lyses ut.

– Å utelate foroverlente og kommuner som virkelig vil noe på dette feltet vil etter vårt syn gi svært uheldige og negative signaler på både kort og lang sikt. Det kan rett og slett sette nasjonale kulturskatter i fare i et lengre perspektiv, skriver ordføreren.

60 millioner over

Kommunedirektøren ber om ytterligere 35,2 millioner kroner for å kunne fullføre restaureringsarbeidet som planlagt. Slutt summen blir da 367,2 millioner kroner – over 60 millioner kroner mer enn opprinnelig ramme.

En av de større overskridelsen skjer, ifølge Stavanger Aftenblad, innenfor murerarbeid. Den budsjettposten må aleine styrkes med 19,5 millioner kroner. Andre overskridelser er blant annet knyttet til konservering av kleberstein, økt bruk av rådgivere og universell utforming. En rekke mulige innsparinger er foreslått.

Som ved lignende arbeider er det kommunen som tar de tyngste kostnadene. Så langt er statens bidrag relativt beskjedent. Stavanger-ordføreren ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å lage en plan for utbedring av verneverdige kirkebygg.

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur