Kultur

Bibelselskapet ber om folkets mening

BIBEL: Skal det greske ordet «doulos» oversettes med «tjener» eller «slave»? I en nettbasert undersøkelse ber Bibelselskapet vanlige folk om å si sin mening. Forskere er kritiske til nytteverdien.

Mandag denne uken lanserte Bibelselskapet en nettbasert undersøkelse. Her blir du bedt om å svare på om det er best å oversette det greske ordet «doulos» med tjener eller slave.

Dette har vært et av de mest omdiskuterte temaene i forbindelse med revisjonen av Norges mest brukte Bibel, Bibel 2011. Men da Bibelselskapets styre skulle gjøre de endelige vedtakene på sitt møte i starten av desember, landet de på å utsette spørsmålet om oversettelsen av «doulos».

Nå ber de om mannen i gatas mening, i form av en anonym undersøkelse på nett.

Vil ha unge røster

I undersøkelsen blir du bedt om å ta stilling til hva du synes fungerer best av «slave» eller «tjener» i en rekke ulike bibelvers. Til slutt har du mulighet til å gi en kort skriftlig kommentar.

Følgeteksten sier at undersøkelsen vil «bli brukt av Bibelselskapets styre som et viktig innspill når endringsforslagene endelig skal vedtas».

Slik ser spørsmålene ut

Undersøkelsen ble initiert fordi styret ønsket respons fra yngre målgrupper, forteller Bibelselskapets generalsekretær Øyvind Haraldseid:

– Tanken er at yngre er opptatt av det moderne slaveriet, og kanskje tenker annerledes om oversettelsen, enn eldre målgrupper. Det er mange måter å gjennomføre en undersøkelse på, men for oss er det viktig å ha en plattform og metodikk som får den yngre generasjonen i tale, sier han.

Dette blir ikke folkets mening. Det blir noen folks mening

—  Pål Ketil Botvar, religionssosiolog
Pål Ketil Botvar, religionsforsker UiA

«Noen folks mening»

Men Pål Ketil Botvar, forsker ved Universitetet i Agder med religionssosiologi og statistikk som spesialfelt, er usikker på verdien av undersøkelsen.

– Dette blir ikke folkets mening. Det blir noen folks mening. Man må ikke tro at det er en vitenskapelig undersøkelse, sier han.

Botvar tror undersøkelsen kan fange opp røster som har sterke meninger om saken. Respondentene er anonyme, og man kan ta undersøkelsen så mange ganger man ønsker. Han mener undersøkelsen minner mest om markedsføring, og peker på andre grep som kunne vært tatt hvis Bibelselskapet ønsket kvalifisert innsikt:

– De kunne hyret et profesjonelt firma til å gjøre en undersøkelse i et representativt utvalg av befolkningen. Da kunne de også kartlagt meninger i ulike grupper, for eksempel mellom de som er mindre kirkeaktive, aktive i Den norske kirke eller i andre trossamfunn. En annen mulighet ville være en kvalitativ undersøkelse i form av dybdeintervjuer med fokusgrupper.

---

Bibelrevisjonen

  • Bibelselskapets oversettelse er Norges mest leste Bibel. I 2011 kom den nyeste utgaven.
  • De siste årene har det vært jobbet med å revidere særlig oversettelsen av Det nye testamentet. Nå har Bibelseskapets styre vedtatt den endelige teksten.
  • Flere av de foreslåtte grepene vil forandre bibeltekstene slik man kjenner dem.
  • På sitt møte i desember vedtok Bibelselskapets styre den nye bibelteksten. De besluttet imidlertid å ta en ekstra runde når det gjaldt oversettelsen av «doulos».
  • Det opprinnelige forslaget om å oversette «doulos» med «slave» istedenfor «tjener» i en rekke tekster har møtt motbør.

---

Unntaksmetode

Også Anders Martinsen, forskeren som startet «slave-debatten» da han i sitt doktorgradsarbeid kom fram til at bibeloversettelsen skjønnmalte slaveriet, er kritisk:

– Det er jo ikke slik at det bare er fagteologer som skal være med å tolke Bibelen og mene noe om oversettelsen. Så det er fint at Bibelselskapet vil høre hva folk mener. Men det er ikke slik oversettelsesarbeidet generelt sett skjer, sier Martinsen, og reagerer på at Bibelselskapet i dette ene spørsmålet ser ut til å følge en annen metodikk enn i det øvrige arbeidet.

– Man sendte aldri «Vår Far» på høring. Slike nettundersøkelser er dessuten upålitelige, så det risikerer å bare bli en gimmick, sier Martinsen.

Håpet vårt at folk synes dette er interessant å være med på.

—  Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Bibelselskapet

«Viktig innspill»

– Vi er fullt klar over at det ikke oppfyller kravene til en vitenskapelig undersøkelse. Men styret har bedt om et signal, og skulle vi gjort det på en annen måte, ville det ikke matchet tiden og ressursene vi har, sier Øyvind Haraldseid.

Bibelselskapet har ikke satt noen dato for hvor lenge undersøkelsen skal ligge ute, men Haraldseid anslår at den avsluttes tett innpå julaften.

Portrett av Øyvind Haraldseid, general sekretær i misjonskyrkja. Bilder tatt ved Drammen togstasjon.

– Så er håpet vårt at folk synes dette er interessant å være med på. Vi har aldri gjort noe tilsvarende på denne måten tidligere, så vidt jeg vet. Også er det selvsagt opp til styret å vekte svarene, sier Haraldseid.

– Er ikke sjansen stor for at undersøkelsen kan kuppes?

– Jo, den risikoen er vi klar over. Vi kan ikke forsikre oss mot misbruk, og hvis vi blir oppmerksom på at det har skjedd, vil også undersøkelsen få mindre verdi. Men utgangspunktet vårt er at vi har høy tillit til de som svarer.
Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur