Kultur

Dette tjener de kristne medietoppene

MEDIER: Ingen tjener mer enn TV-pastor Jan Hanvold.

Onsdag morgen ble skattelistene for 2021 offentliggjort. Vårt Land har sett nærmere på inntekten til ledere i det kristne medielandskapet. Se hele lista nederst i saken.

Øverst på inntektstopper troner Jan Hanvold, styreleder og pastor i TV Visjon Norge. I 2021 stod han oppført med en nettoinntekt på 1,7 millioner kroner, og med en formue på 765.827 kroner. Også i 2020 kunne Hanvold notere seg en solid inntekt, med 3.045.596 kroner.

«I 2020, som ligningen viser, var det salg av aksjer. I 2021 er inntektene ifra lønn, pensjon og utleie av eiendommer. Likevel er jeg glad at jeg får bidra med kroner 600.000 i skatt til fellesskapets beste», skriver Hanvold i en tekstmelding til Vårt Land.

---

Flere saker fra skattelistene

---

Nummer to og tre på lista er Norge Idag-redaktør Finn Jarle Sæle og Bjørn Kristoffer Bore, redaktør i Vårt Land. De hadde inntekter på henholdsvis 1,5 og 1,4 millioner kroner.

I november skrev Vårt Land at Kristenfolkets Pressestøttefond, som har tette bånd til avisa Norge Idag, hadde registrert pant på 12 millioner kroner i det Kristiansand-baserte kongressenteret Q42. Anita Apelthun Sæle, politisk redaktør i Norge Idag og sjefredaktørens ektefelle, er styreleder i fondet.

– Når vi først investerer i markedet, skulle det bare mangle at vi ikke tok i et lite tak for det mest fantastisk kirkebygget i Sør-Norge, begrunnet Finn Jarle Sæle til Vårt Land den gang.

---

Derfor publiserer vi disse tallene

Skatt har aldri vært en privatsak i Norge. Så lenge vi har betalt skatt, har skattelistene vært offentlige tilgjengelig.

Åpenhet om skatt og inntektsforhold styrker tilliten til skattesystemet, og denne informasjonen er et helt avgjørende premiss i samfunnsdebatten.

Opplysninger om hva kristne ledere tjener og betaler i skatt er viktig og relevant informasjon i debatten om de økonomiske rammene for trossamfunn, livssynsorganisasjoner og frivillige organisasjoner i Norge.

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør.

(Inntekt: 1 443 850, skatt: 603 769, formue: 1 467 622)

---

---

Dette viser tallene

  • Inntekt: Viser summen av de skattepliktige inntektene til personen, minus fradrag. Dette kan være minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Dette er ikke det samme som lønn.
  • Formue: Viser den skattemessige verdien av personens eiendeler, minus gjeld. Skattemessig verdi av boligen personen eier og bor i, blir satt til 25 prosent av markedsverdi.
  • Skatt: Viser hvor mye personen betalte i skatt i 2021.

---


Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur