Kultur

Her er tallene: Så mye leses NRKs litteraturkritikk

MEDIER: NRKs litteraturkritikere anmeldte 129 bøker fra januar til oktober i år. Her kan du se hvor mange som klikket på anmeldelsene.

Gjennomsnittlig har årets bokanmeldelser på NRK.no fått 19.859 sidevisninger. Dét viser tall Vårt Land har fått innsyn i. Oversikten gjelder anmeldelser publisert fra januar til og med oktober i år.

– Vi har jobbet med å målrette kulturkritikken vår i tre år nå, og er fornøyde med utviklinga. Det har vært en mangedobling av bruken digitalt, og spesielt på litteraturfeltet har det vært en eventyrlig utvikling, sier redaksjonssjef Rune Håkonsen i NRK, som har hovedansvaret for kulturanmeldelsene til rikskringkasteren.

På spørsmål om hva en eventyrlig utvikling er, svarer redaksjonssjefen at kulturanmeldelsene til NRK gjennomsnittlig hadde 6.380 sidevisninger i 2018.

Tegneserie på topp

Den mest leste bokanmeldelsen så langt i år, er litteraturkritiker Leif Ekles anmeldelse av «voksen-tegneserien» Krüger & Krogh 3- Nord og ned del 1, skrevet og tegnet av Bjarte Agdestein, Endre Skandfer og Ronald Kabíček (se egen oversikt).

Anmeldelsen hadde fått 72.029 klikk da tallene ble hentet ut.

Den nest mest leste i år, er litteraturkritiker Ola Hegdals anmeldelse av Klimaboka, en antologi som aktivist Greta Thunberg var redaktør for. «Tredjeplassen» innehas av litteraturkritiker Anne Cathrine Straumes anmeldelse av sakprosaforfatter Håkon F. Høydals Abida Raja. Frihetens øyeblikk. De to anmeldelsene har henholdsvis 65.522 og 55.556 klikk.

I tillegg er titler av komiker Herman Flesvig og helsesykepleier Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik å finne på topp ti.

– Noen mener kanskje at dere anmelder litt for mange «kjendisforfattere»?

– Jeg mener vi har en riktig balanse her. Vi gjør utvelgelsene basert på både publikumsinteresse – inkludert interessen rundt offentlig personer – og litteraturkritikernes faglige vurderinger om hva som er kunstnerisk interessant, sier Håkonsen.

---

NRKs litteraturkritikk i tall

  • Sidevisninger på anmeldelsene som er publisert mellom 1. januar og 17. april ble hentet ut 19. april.
  • Sidevisninger på anmeldelsene som er publisert mellom 17. april og 31. oktober, ble hentet ut 11. november.
  • NRKs litteraturkritikere har i denne perioden anmeldt 80 romaner, 30 sakprosabøker, ti barne- og ungdomsbøker, sju diktsamlinger og to tegneserier for voksne.
  • Litteraturkritikerne Marta Norheim, Anne Cathrine Straume, Knut Hoem er fast ansatt i NRK. Jonas Hansen Meyer, Leif Ekle, Ola Hegdal, Thula Kopreitan og Shana Fevang Mathai leverer kritikk på bestilling. Sistnevnte har vært tilknyttet NRK i flere år, men ikke med litteraturfeltet som hovedoppgave.

---

Filmanmeldelser leses mer

Filmanmeldelsene på NRK.no blir jevnt over bedre lest, viser tallene Vårt Land har hentet ut. For eksempel hadde NRK P3 Filmpolitiets anmeldelse av Pam & Tommy ca. 219.000 sidevisninger i slutten av april, da Vårt Land fikk innsyn. Filmpolitiets anmeldelse av dokumentaren Trond Giske – Makta rår hadde 83.708 sidevisninger på samme tidspunkt.

– Hva tror du er grunnen til at interessen for filmanmeldelser er større?

– Publikums bruk av anmeldelser på NRK.no speiles av både hvor viktige de ulike sjangerområdene er i hverdagen til folk i Norge, og hvordan NRK prioriterer dekningen av de ulike kulturfeltene, sier han.

To tusen klikk

På bunnen av lista over sidevisninger, finner vi litteraturkritiker Marta Norheims anmeldelse av forfatter Peter F. Strasseggers Om jord og stein – en roman om norske frontkjempere. Norheims anmeldelse har bare fått litt over 2000 sidevisninger. Like over ligger barneboka Jakob og Neikob og tidsmaskinen med litt under 6000 klikk.

– Hvordan velger dere ut hvilke bøker dere anmelder?

– Vi har en anmelderredaksjon som ledes av en vaktsjef. Som andre redaksjoner har vi ukentlige og månedlige møter, der litteraturkritikerne våre diskuterer prioriteringer basert på hva som er faglig interessant, og interessene til publikum, sier Håkonsen.

– Avhengig av publikum

På spørsmål om hva som er NRKs mål med å anmelde bøker, viser Håkonsen til NRK-plakaten, som er vedtatt av Stortinget. Der heter det at «NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet».

– Vi skal bidra i den pågående debatten om kultur og litteratur i Norge, og ha tydelige og synlige kritikere som kan delta i diskusjoner med perspektivene sine, sier Håkonsen.

Men, legger han til, NRK skiller seg fra enkelte tidsskrifter og nisjeorienterte medier på ett viktig punkt: publikumsperspektivet.

– Vi kan ikke – som noen har argumentert for – ignorere publikum. Vi er avhengig av at publikum velger kulturkritikk i en konkurransepreget medievirkelighet, og NRK oppfyller ikke samfunnsoppdraget hvis ingen får med seg det vi gjør, sier Håkonsen.

Vi kan ikke – som noen har argumentert for – ignorere publikum

—  Rune Håkonsen i NRK

Fornøyd med nyhetspreget forside

Redaksjonssjefen understreker at statskringkasteren i tillegg evaluerer lesetiden til anmeldelsene – altså hvor lang tid hver enkelt leser bruker inne i hver enkelt nettsak.

– Vi ønsker ikke å publisere noe med «clickbait-inngang». Det er et mål å alltid presentere innholdet slik at flest mulig får med seg hele argumentasjonen i anmeldelsen. Det er viktig for NRK å sørge for en mest mulig opplyst offentlighet, sier Håkonsen.

I ettertid evaluerer redaksjonen hver eneste anmeldelse.

– Da diskuterer vi alltid hvilke grep vi kunne tatt for at flere skulle kunne fullføre teksten. Vi tar i bruk alle virkemidler vi kan for å sørge for at anmeldelsene er interessant lesning hele veien, enten det handler om kompliserte og lange sakprosabøker, eller smale diktsamlinger, sier Håkonsen.

Sidevisninger varierer mye med tidspunkt for publisering, påpeker redaksjonssjefen. Er nyhetsbildet hektisk, plasseres gjerne anmelder lenger nede på forsiden av NRK.no.

– Skulle du sett at anmeldelsene var fikk bedre plasseringer på fronten?

– NRK.no skal være en nyhetsdrevet nettside, og den driftes på en gjennomtenkt måte. Vi har god dialog med publisistene på nettsiden, og er fornøyd med måten NRK som helhet tar tak i kulturoppdraget, sier Håkonsen.

Én hovedsjanger utelatt

Frode Helmich Pedersen er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og litteraturkritiker i Morgenbladet.

– Det står ikke så verst til med litteraturanmelderiet til NRK. Nesten 130 anmeldelser er ganske mye, sier han da han har blitt forelagt NRK-tallene.

Helmich Pedersen påpeker at sjansen er størst for å bli anmeldt, om man har skrevet roman eller sakprosa.

– Men det er påfallende at en av litteraturens hovedsjangre, dramatikken er helt fraværende. I tillegg ser novellesjangeren, en undersjanger av epikken, ut til å være uinteressant. Så om du skriver noveller, kan du glemme å bli anmeldt, sier han.

Professoren påpeker at det er kamp om oppmerksomheten i mediebildet, og at anmelderne må spisse tekstene.

– Man skulle tro at noveller var interessante, i en tid der vi har dårlig tid. Det hadde vært spennende om anmelderne hadde klart å omtale noveller slik at leseren kan sette seg ned og lese når hun har 20 minutter til rådighet, sier Helmich Pedersen.

I Aftenposten 2. november mente forfatter Agnar Lirhus at norske aviser stort sett anmelder bøkene til berømte forfattere.

– Når det gjelder utvalget av boktitler som er anmeldt hos NRK.no, tror jeg Lirhus har et poeng. Det er en viss homogenitet, og det er eksentriske figurer som ikke får oppmerksomhet, sier han.

Professoren skulle gjerne sett at landets bokredaksjoner tok flere selvstendige valg.

At en tegneserie topper lista, viser at det er umulig å beregne seg fram til hva leserne er interesserte i

—  Forfatter Agnar Lirhus

«Joker»

Også forfatter Agnar Lirhus selv mener at NRK-tallene bekrefter egne utspill.

– Blant forfatternavnene jeg nevnte i debattinnlegget mitt, er det få som ligger høyt oppe på lista over anmeldelsene folk har klikket på hos NRK, sier han til Vårt Land.

Han nevnte blant andre Trude Marstein, Jo Nesbø og Zeshan Shakar.

– Det tyder på at leserne har fått en overdose, og ikke er interesserte i å lese mer om nettopp disse bøkene, sier han.

Tegneserien som topper lista, kaller Lirhus en «joker».

– At en slik tegneserie skulle toppe lista, hadde jeg aldri trodd. Det viser at det er umulig å beregne seg fram til hva leserne er interesserte i, sier han.

– Hva tenker du om måten anmeldelsene til NRK er skrevet på?

– Jeg synes det er bra. For eksempel legger kritiker Jonas Hansen Meyer seg på en tydelig linje. Det er korte avsnitt med én påstand og ett argument. Og han bruker avanserte ord, men han forklarer dem.

Les mer om mer disse temaene:

Maria Olerud

Maria Birkeland Olerud

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur